FEATURES

Nutriční hodnota a chuť

Nutriční hodnota a chuť evropského ovoce a zeleniny je významnou prioritou Evropské Unie.Podle evropských norem jsou ovoce a zelenina dostupné na trhu výživné, zdravé a obsahují všechny potřebné komponenty a  správnou zralost, aby se mohly zkonzumovat po  jejich umytí..

Vysoká nutriční hodnota čerstvého ovoce a zeleniny je zajištěna platnými normami a požadavky na kvalitní produkci, kdy pravidelná konzumace čerstvého ovoce zajišťuje přísun základních složek do organismu a vyváženou stravu.

Kvalita

 

Právní předpisy EU stanoví přísná kritéria zaručující kvalitu všech evropských produktů. Klíčovou v evropské kontrole kvality je Společná tržní organizace pro zemědělské produkty, stanovení společné legislativy všech členských států EU  s cílem definovat společná specifika, operační rámec a režim inspekcí, které zajistí, že specifika budou společná pro všechny členské státy na celém evropském trhu.Metody pěstování splńují mezinárodní a evropské normy kvality a bezpečnosti. Jejich pochopení se rozšíří na cílové trhy.

 

Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin je pro Evropu nejvyšší prioritou.Hlavním cílem politiky Evropské komise v oblasti bezpečnosti potravin je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zámů spotřebitelů, pokud jde o potraviny, s přihlédnutím k rozmanitosti a účinnému fungování vnitřního trhu.Již tak přísná pravidla EU byla v roce 2000 ještě zpřísněna, aby se zajistilo, že evropské  potraviny jsou mimořádně bezpečné. Integrovaný přístup EU má za cíl zajistit vysokou úroveň bezpečnosti potravin,zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin v Evropské Unii tím,že přijme důsledná opatření v zemědělských podnicích co se týče spotřeby a zajistí náležitý dohled.Orgány EU pečlivě vyhodnocují rizika a vždy před zákazem nebo povolením jakéhokoliv výrobku, složky, doplňkové látky nebo geneticky modifikovaného organismu hledají nejlepší možná vědecká doporučení.Takovéto šíření znalostí umožní spotřebitelům ocenit produkty EU  a pochopit, proč je kladen takový důraz na bezpečnost potravin,.Pomůže jim vést je k tomu,,aby nakupovali produkty EU a nikoliv výrobky dovážené z jiných zemí.

 

Image pochopení evropských produktů

Cílem programu je posílení image evropských produktů v cilových skupinách, které mají dostatečné dovednosti pro přijímání a předávání programových myšlenek Slogan "Enjoy it's from Europe" bude viditelný na všech komunikačních materiálech v rámci této akce.

SUBSCRIBE NOW

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account